Jak zmotywować osobę uzależnioną do leczenia?

Zmotywowanie osoby uzależnionej do leczenia, gdyż uzależnienie to choroba zaprzeczań. Sam uzależniony często wypiera to, że nałóg zawładnął jego życiem. Chory broni swojego uzależnienia mimo nastających problemów i negatywnych skutków wywołanych nadmiernym stosowaniem używki. Najważniejszym elementem motywacyjnym jest pozbycie się parasola ochronnego, nieusprawiedliwianie okoliczności zażycia substancji/wypicia alkoholu oraz jego skutków. Brak komfortu zażywania może spowodować szybszy kryzys związany z uzależnieniem co w konsekwencji prowadzi do szukania pomocy.

Jak poradzić sobie z nałogiem?

Najważniejsze jest zachowanie konsekwencji w swoim postępowaniu. Kryzys może również przyspieszyć rozmowa najbliższych osób uzależnionego, powinna dotyczyć faktów z jego picia/brania i mieć przede wszystkim intencję pomocową.

Kryzys jest ważnym momentem i może być przełomem w decyzji o leczeniu. Trzeźwi alkoholicy mówią, że alkoholik podejmuje leczenie, gdy ból picia przewyższa ból niepicia oraz kiedy efekt picia/brania i korzyści z niego płynące są niższe niż koszty nadużywania alkoholu lub brania narkotyków/leków. Jest to idealny moment na przedstawienie choremu możliwości skorzystania z pomocy ośrodka leczenia uzależnień.

W jaki sposób zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia?

Zmotywowanie osoby uzależnionej do leczenia, gdyż uzależnienie to choroba zaprzeczań. Sam uzależniony często wypiera to, że nałóg zawładnął jego życiem. Chory broni swojego uzależnienia mimo nastających problemów i negatywnych skutków wywołanych nadmiernym stosowaniem używki. Najważniejszym elementem motywacyjnym jest pozbycie się parasola ochronnego, nieusprawiedliwianie okoliczności zażycia substancji/wypicia alkoholu oraz jego skutków. Brak komfortu zażywania może spowodować szybszy kryzys związany z uzależnieniem co w konsekwencji prowadzi do szukania pomocy

Najważniejsze jest zachowanie konsekwencji w swoim postępowaniu. Kryzys może również przyspieszyć rozmowa najbliższych osób uzależnionego, powinna dotyczyć faktów z jego picia/brania i mieć przede wszystkim intencję pomocową.

Kryzys jest ważnym momentem i może być przełomem w decyzji o leczeniu. Trzeźwi alkoholicy mówią, że alkoholik podejmuje leczenie, gdy ból picia przewyższa ból niepicia oraz kiedy efekt picia/brania i korzyści z niego płynące są niższe niż koszty nadużywania alkoholu lub brania narkotyków/leków. Jest to idealny moment na przedstawienie choremu możliwości skorzystania z pomocy ośrodka leczenia uzależnień.

+48 601 723 780