Leczenie choroby alkoholowej

Leczenie choroby alkoholowej polega na pomaganiu ludziom, którzy nadmiernie lub w sposób ciągły
używają alkoholu. Pozwala na odzyskanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie
abstynencji. Jest to intensywna, specjalistyczna forma opieki, która ma na celu pomóc ludziom
wrócić do zdrowia, zachować czystość i uniknąć nawrotów.

Terapia prowadzona jest w sposób holistyczny przez wielu różnych specjalistów w tym psychologów,
psychiatrów, specjalistów leczenia uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, pedagogów.
Profesjonaliści mogą znacznie poprawić sytuację, jeśli próbujesz wyjść z problemu, który jest zbyt
duży, aby można było rozwiązać go samodzielnie. Ważna w tym przypadku jest motywacja i pierwszy
krok postawiony w celu rozwiązania swojego problemu.

Leczenie choroby alkoholowej, dlaczego warto zdecydować się na prywatny ośrodek leczenia uzależnień?

Chociaż ośrodki leczenia uzależnień mogą być bardzo drogie, istnieje wiele naprawdę świetnych opcji
dla osób, które chcą wyjść z uzależnienia od alkoholu.
Problem w tym, że istnieje tak wiele różnych rodzajów ośrodków leczenia uzależnień, a ich standardy
są bardzo różne. W naszej placówce dbamy o każdego pacjenta jak o członka naszej rodziny. Staramy
się objąć każdego całościową opieką, nasz program to nie tylko sama terapia, która oczywiście pełni
role priorytetową, ale również zajęcia sportowe i wyciszające po terapii, fizjoterapia, saunarium.
Konsekwencje nadużywania alkoholu mogą być bardzo kosztowne, przymusowe hospitalizacje, kary
więzienia i utrata produktywności wpływają na uszczerbek finansowy chorego im szybciej zdecyduje
się na leczenie tym degradacja czynników życiowych będzie mniejsza.

Jaki jest cel leczenia uzależnienia od alkoholu?

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to choroba przewlekła. Jest jednostką bardzo podstępną i
niebezpieczną. Alkoholizm rujnuje nie tylko organizm od wewnątrz, burzy również życie
emocjonalnie i społeczne. Jeśli nie zrobisz czegoś z problemem związanym z piciem, możesz stracić to
co najważniejsze: zdrowie, związki (zarówno romantyczne, jak i zawodowe), rodzinę, karierę — jeśli
nie będziesz w stanie przestać pić.
Przez chorobę alkoholową cierpi nie tylko sam chory, który w początkowej fazie może zdawać się nie
widzieć swojego problemu i tego jak jego choroba wpływa na innych. Cierpią najbliżsi uzależnionego,
partnerzy, dzieci, współpracownicy.
Celem terapii jest złagodzenie skutków odstawienia, nauka życia w trzeźwości i utrzymanie
abstynencji przez chorego.

Czego można się spodziewać podczas leczenia alkoholowego?

Rehabilitacja odwykowa to proces wychodzenia z uzależnienia od leków, narkotyków lub alkoholu.
Jest to zazwyczaj program leczenia lub rekonwalescencji, w którym oceniane jest zdrowie fizyczne i
psychiczne danej osoby, a także określa się cele, do których dążymy z chorym podczas trwania terapii.
Większość programów zdrowienia wymaga od osób uczestnictwa w programie, w którym przejdą
sesje doradcze i terapię grupową z innymi uzależnionymi i członkami rodziny, aby pomóc im
przezwyciężyć uzależnienie. Niektóre programy wymagają również, aby osoby znajdujące się
wewnątrz obiektu uczestniczyły w wykładach, seminariach, zajęciach edukacyjnych, spotkaniach itp.,
aby dowiedzieć się więcej o behawioralnych i fizycznych skutkach leków, narkotyków i alkoholu.

Kiedy zdecydować się na odwyk?

Chorzy zastanawiają się, kiedy jest odpowiedni czas, aby udać się na odwyk. Zazwyczaj kiedy zadają
sobie to pytanie, to częściowo uświadomili sobie swój problem. Często przed ostateczną decyzją o
rozpoczęciu leczenia poprzedzają ją wieloma nieudanymi próbami samodzielnego odstawienia
substancji psychoaktywnej. W dużej mierze decyzja o podjęciu leczenia zależna jest od tego, jak
długo zażywali leki, narkotyki lub alkohol przed udaniem się na odwyk i w jakich ilościach spożywali
daną substancję. Z powodu tego pytania wiele osób używa różnych terminów, takich jak „koniec
miesiąca”, ”od poniedziałku” etc. , jako wskaźnik, kiedy rozpocznie leczenie choroby alkoholowej. Prawda jest
taka, że można przystąpić do programu w dowolnym momencie, wymagana jest tylko chęć i
wykonanie pierwszego kroku, czyli zgłoszenie się do placówki — jedyną przeszkodą może być stan
zdrowia, wymagana hospitalizacja jest przeciwskazaniem do podjęcia leczenia uzależnień w
prywatnej placówce.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia?

Po pierwsze, czym jest odwyk alkoholowy?

Odpowiedź jest dość prosta: nie jest to program leczenia,
na który idziesz na kilka tygodni, ale taki, który trwa latami. Programy rehabilitacji alkoholowej,
lekowej czy narkotykowej to zabiegi długoterminowe.

Osoby cierpiące z powodu uzależnienia często są w bardzo złym stanie ogólnym, zanim trafią na
odpowiedni program odwykowy. Leczenie choroby alkoholowej należy rozpocząć od odtrucia / detoksykacji,
zanim będzie można rozpocząć właściwą terapię organizm musi zostać oczyszczony z substancji
psychoaktywnej oraz odpowiednio nawodniony i odżywiony. Pobyt zazwyczaj trwa 4 tygodnie,
natomiast w bardziej zaawansowanych przypadkach pobyt należy wydłużyć.

Programy rehabilitacji alkoholowej oferują różne techniki i podejścia do leczenia alkoholizmu. W
naszym ośrodku przeważa nurt psycho-dynamiczny z elementami koncepcji behawioralno-
poznawczej oraz systemowej. Łącząc te trzy nurty leczeniem obejmujemy całościowo osobę
uzależnioną nie pomijając żadnej płaszczyzny. Opieramy się na pracy na emocjach, odbudowie więzi
rodzinnych oraz relacji interpersonalnych. Niektóre programy skupiają się na motywacji pacjentów
do kontrolowania swoich nawyków związanych z piciem, podczas gdy inne koncentrują się na
pomaganiu im w zobaczeniu, w jaki sposób ich zachowanie przyczynia się do ich niezdrowych
nawyków związanych z piciem. W naszym centrum skupiamy się na pacjencie holistycznie i
wielopłaszczyznowo.

Oprócz możliwości leczenia dostępnych w naszej placówce, istnieje wiele czynników, które wpływają
na to, jak długo może trwać powrót do zdrowia po uzależnieniu. Ilość czasu potrzebna osobie, która
dużo piła, może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, w tym: stanu psychicznego,
motywacji, determinacji członków rodziny.

Kiedy chory, który pił/brał dużo, zdaje sobie sprawę, że osiągnął poziom, w którym nie może już
więcej przyjąć substancji psychoaktywnej – zwykle dzieje się to stopniowo z biegiem czasu – wtedy
zazwyczaj decyduje się na leczenie. Kolejnym oczywistym nasuwającym się powodem są skutki, które
pojawienie się używki/uzależnienia wyrządziły w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym.

+48 601 723 780