Ośrodek leczenia narkomanii Ślężańskie Centrum Terapii  zapewnia stacjonarną terapię uzależnień oraz terapię pogłębioną w formie zajęć ambulatoryjnych. Ośrodek znajduje się 30 km od Wrocławia w lokalizacji, która sprzyja wyciszeniu i ułatwia podjęcie walki z uzależnieniem. Do przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie. W przypadku leczenia narkomanii oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu:

 • detoksykacji,
 • psychoterapii,
 • pomocy psychologicznej,
 • lekarskiej,
 • psychiatrycznej,
 • pielęgniarskiej

Pacjent w naszym ośrodku leczenia uzależnień może czuć się bezpiecznie pod opieką całego zespołu specjalistów doświadczonych w leczeniu narkomanii tj. psychiatry,  psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz instruktorów terapii uzależnień.

Przebieg leczenia narkomanii

Sama decyzja o podjęciu leczenia w ośrodku leczenia narkomanii to duży krok dla uzależnionego, który podejmuje walkę z nałogiem i pragnie rozpocząć leczenie narkomanii. Podstawą do rozpoczęcia terapii uzależnień od narkotyków jest detoksykacja, a następnie czynny udział w terapii grupowej i indywidualnej oraz zajęciach wspomagających.

Detoks narkotykowy

Detoks to oczyszczenie organizmu z substancji psychoaktywnej używanej przez uzależnionego. Sposób i przebieg detoksykacji w trakcie leczenia narkomanii jest uzależniony od  rodzajów narkotyków, które uzależniony przyjmuje. Detoks powinien być przeprowadzany pod okiem profesjonalistów, zapewniających właściwą opiekę i wsparcie. W zależności od objawów podane zostaną leki, mające na celu złagodzenie skutków odstawienia, co ułatwi detoksykację.

Terapia grupowa i indywidualna w leczeniu narkomanii

Terapia grupowa to podstawowa i najważniejsza forma leczenia narkomanii. Chory uzyskuje wsparcie osób, które walczą z tym samym problemem. Korzyści wynikające z tego kontaktu pod przewodnictwem doświadczonego terapeuty są nieocenione. Grupa wspiera się i motywuje do wyjścia z nałogu.

Indywidualne sesje z psychoterapeutą to czas, w którym pacjent może zająć się problemami i przepracować swoje trudności bez obecności innych osób.

Zajęcia wspomagające

Kontakt z naturą, wycieczki piesze, ćwiczenia fizyczne i zajęcia z fizjoterapeutą pomagają odzyskać spokój ducha i się wyciszyć, co ułatwia leczenie narkomanii. Nasz ośrodek to również dobrze wyposażona siłownia, biblioteka, strefa wellness i różnorodne zajęcia, które zapewniają zajęcia. Pacjenci mają do dyspozycji komfortowe pokoje oraz zapewnione pełne wyżywienie, co ułatwia pełne skupienie się na procesie leczenia.

Leczenie narkomanii – oferta ośrodka leczenia uzależnień

Leczenie narkomanii

Ważnym elementem leczenia narkomanii jest podjęcie współpracy w zakresie psychologicznej i psychoterapeutycznej pracy z pacjentem w ośrodku leczenia uzależnień. Chory uczy się jak radzić sobie z pojawiającymi się głodami, może przepracować problemy i emocje, które tłumił za pomocą substancji psychoaktywnej. Narkomania to problem złożony i szeroki, a sukces w dużej mierze zależy od chęci i pracy samego pacjenta. Czasem niezbędne okazuje się włączenie zleconej przez psychiatrę farmakoterapii.

Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona dedykowana jest dla osób, które zakończyły leczenie podstawowe, pomaga utrzymać abstynencję i radzić sobie z bieżącymi trudnościami bez sięgania po narkotyki.

Terapia dla współuzależnionych

Rodzaj terapii dla osób, które dotknęło uzależnienie bliskiej osoby. Pomaga radzić sobie z trudnościami i mądrze wspierać bliskiego, który podjął leczenie narkomanii.

Ośrodek leczenia narkomanii – kiedy zgłosić się po pomoc?

Objawy uzależnienia od narkotyków:

 • zmienność nastroju (zazwyczaj przygnębienie, agresja, apatia przed zażyciem substancji/wykonaniem czynności, natomiast po zadowolenie/wyciszenie);
 • drażliwość;
 • zmiana rozmiaru źrenic;
 • problemy z pamięcią;
 • zmiana przyzwyczajeń;
 • kłopoty ze snem;
 • depresja;
 • ciągłe podążanie (w domyśle w celu zdobycia, zażycia narkotyków);
 • zmiana towarzystwa;
 • wzmożona potliwość;
 • zaniedbanie higieny i obowiązków.

Narkomania to zjawisko, które zazwyczaj zaczyna się od eksperymentu lub próby zaimponowania znajomym, niestety szybko ewoluuje i niszczy życie. Narkotyki w umiarkowanie zaawansowanym stadium uzależnienia dają poczucie władzy i pełnego panowania nad uzależnieniem od narkotyków. Jest ono złudne, a po pojawieniu się tolerancji potrzebna jest coraz większa ilość substancji psychoaktywnej. Zażywanie coraz większych dawek wyniszcza organizm i psychikę. W przypadku zauważenia problemu trzeba rozpocząć działania mające na celu umieszczenie osoby uzależnionej w ośrodku leczenia narkomanii.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leczeniu narkomanii

Jakie formy terapii są stosowane w leczeniu narkomanii?

Prawidłowe leczenie narkomanii polega na intensywnej psychoterapii grupowej i indywidualnej, uczestnictwie w grupach wsparcia i mitingach. Kluczowa jest nauka radzenia sobie z problemami, regulowaniem emocji, rozpoznawanie i zawalczenie głodów narkotykowych. Ważnym elementem jest również nauka spędzania wolnego czasu bez towarzystwa używek.

W jaki sposób leczenie narkomanii może wpłynąć na życie pacjenta?

Wyzwolenie się z uzależnienia od narkotyków diametralnie wpływa na życie pacjenta, a przede wszystkim na jego zdrowie, bowiem narkotyki to jedno z bardziej niebezpiecznych uzależnień. W zależności od substancji chemicznej wyniszcza wszystkie organy, a zwłaszcza układ nerwowy. Silne fizyczne uzależnienie powoduje, że narkoman jest w stanie zrobić wszystko, aby zdobyć narkotyk. Zaniedbuje przy tym rodzinę, wszczyna awantury, traci prace i wchodzi w konflikt z prawem. Leczenie i wytrwanie w abstynencji pozwala pozbyć się czynnika niszczącego zdrowie i pozwala na powrót do normalności.

Co może prowadzić do uzależnienia od narkotyków?

Przyczyny narkomanii mają rozmaitą etiologię. Mogą to być powielane wzorce rodzinne, nieumiejętność regulowania emocji, nieradzenie sobie z porażkami, bądź problemami. Uzależnienie często towarzyszy również innym problemom natury psychicznej np. depresji, schizofrenii. W przypadku narkotyków początek uzależnienia może mieć swój początek, związany z eksperymentowaniem z substancjami na imprezach, bądź ze znajomymi. Substancje te są często tak bardzo uzależniające, że ich parokrotne zażycie może powodować ciężkie uzależnienie.

Czy istnieją alternatywne metody leczenia narkomanii poza terapią farmakologiczną?

Podstawową formą leczenia narkomanii powinna być złożona terapia początkowo w ośrodku stacjonarnym, a następnie kontynuowana w warunkach ambulatoryjnych. Terapia farmakologiczna ma za zadanie wspomóc pacjenta w walce z uzależnieniem, żadna terapia farmakologiczna nie leczy uzależniania. Nie należy mylić terapii substytucyjnej z leczeniem uzależnienia.

Jakie mogą być skutki uboczne leczenia narkomanii?

Leczenie narkomanii, wyłączając terapię substytucyjną, nie ma skutków ubocznych.

Jakie są rodzaje wsparcia dostępne dla osób z problemem narkotykowym?

Istnieje wiele grup wsparcia dla osób z problemem narkotykowym. W naszym ośrodku po ukończeniu terapii stacjonarnej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia grupy pogłębionej w każdą środę.

Jak długo trwa leczenie narkomanii?

Leczenie narkomanii to minimum 6 tygodni w ośrodku stacjonarnym, po jego ukończeniu przynajmniej raz w tygodniu należy stosować terapię ambulatoryjną.

Jak ważne jest zapobieganie nawrotom narkomanii po leczeniu?

Zapobieganie nawrotom narkomanii jest bardzo ważne. Narkotyki to substancje silnie uzależniające i jednorazowe zażycie po terapii może zakończyć się ciągiem, którego konsekwencją może być nawet śmierć. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w terapiach pogłębionych, mitingach, grupach wsparcia i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas terapii stacjonarnej

W  Jordanowie Śląskim znajduje się nasz ośrodek. Istnieje możliwość transportu osoby do naszej placówki z terenu całej Polski i miast takich jak: