Leczenie narkomanii

Ośrodek leczenia narkomanii Ślężańskie Centrum Terapii zapewnia stacjonarną terapię uzależnień oraz terapię pogłębioną w formie zajęć ambulatoryjnych. Ośrodek znajduje się 30 km od Wrocławia w lokalizacji, która sprzyja wyciszeniu i ułatwia podjęcie walki z uzależnieniem. Do przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie. W przypadku leczenia narkomanii oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu:

Pacjent w naszym ośrodku leczenia uzależnień może czuć się bezpiecznie pod opieką całego zespołu specjalistów doświadczonych w leczeniu narkomanii tj. psychiatry, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz instruktorów terapii uzależnień.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Przebieg leczenia narkomanii

Sama decyzja o podjęciu leczenia w ośrodku leczenia narkomanii to duży krok dla uzależnionego, który podejmuje walkę z nałogiem i pragnie rozpocząć leczenie narkomanii. Podstawą do rozpoczęcia terapii uzależnień od narkotyków jest detoksykacja, a następnie czynny udział w terapii grupowej i indywidualnej oraz zajęciach wspomagających.

Detoks narkotykowy

Detoks to oczyszczenie organizmu z substancji psychoaktywnej używanej przez uzależnionego. Sposób i przebieg detoksykacji w trakcie leczenia narkomanii jest uzależniony od rodzajów narkotyków, które uzależniony przyjmuje. Detoks powinien być przeprowadzany pod okiem profesjonalistów, zapewniających właściwą opiekę i wsparcie. W zależności od objawów podane zostaną leki, mające na celu złagodzenie skutków odstawienia, co ułatwi detoksykację.

Terapia grupowa i indywidualna w leczeniu narkomanii

Terapia grupowa to podstawowa i najważniejsza forma leczenia narkomanii. Chory uzyskuje wsparcie osób, które walczą z tym samym problemem. Korzyści wynikające z tego kontaktu pod przewodnictwem doświadczonego terapeuty są nieocenione. Grupa wspiera się i motywuje do wyjścia z nałogu. Indywidualne sesje z psychoterapeutą to czas, w którym pacjent może zająć się problemami i przepracować swoje trudności bez obecności innych osób.

Zajęcia wspomagające

Kontakt z naturą, wycieczki piesze, ćwiczenia fizyczne i zajęcia z fizjoterapeutą pomagają odzyskać spokój ducha i się wyciszyć, co ułatwia leczenie narkomanii. Nasz ośrodek to również dobrze wyposażona siłownia, biblioteka, strefa wellness i różnorodne zajęcia, które zapewniają zajęcia. Pacjenci mają do dyspozycji komfortowe pokoje oraz zapewnione pełne wyżywienie, co ułatwia pełne skupienie się na procesie leczenia.

blank

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Leczenie narkomanii – oferta ośrodka leczenia uzależnień

Leczenie narkomanii

Ważnym elementem leczenia narkomanii jest podjęcie współpracy w zakresie psychologicznej i psychoterapeutycznej pracy z pacjentem w ośrodku leczenia uzależnień. Chory uczy się jak radzić sobie z pojawiającymi się głodami, może przepracować problemy i emocje, które tłumił za pomocą substancji psychoaktywnej. Narkomania to problem złożony i szeroki, a sukces w dużej mierze zależy od chęci i pracy samego pacjenta. Czasem niezbędne okazuje się włączenie zleconej przez psychiatrę farmakoterapii.

Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona dedykowana jest dla osób, które zakończyły leczenie podstawowe, pomaga utrzymać abstynencję i radzić sobie z bieżącymi trudnościami bez sięgania po narkotyki.

Terapia dla współuzależnionych

Rodzaj terapii dla osób, które dotknęło uzależnienie bliskiej osoby. Pomaga radzić sobie z trudnościami i mądrze wspierać bliskiego, który podjął leczenie narkomanii.

Ośrodek leczenia narkomanii – kiedy zgłosić się po pomoc?

Objawy uzależnienia od narkotyków:

Narkomania to zjawisko, które zazwyczaj zaczyna się od eksperymentu lub próby zaimponowania znajomym, niestety szybko ewoluuje i niszczy życie. Narkotyki w umiarkowanie zaawansowanym stadium uzależnienia dają poczucie władzy i pełnego panowania nad uzależnieniem od narkotyków. Jest ono złudne, a po pojawieniu się tolerancji potrzebna jest coraz większa ilość substancji psychoaktywnej. Zażywanie coraz większych dawek wyniszcza organizm i psychikę. W przypadku zauważenia problemu trzeba rozpocząć działania mające na celu umieszczenie osoby uzależnionej w ośrodku leczenia narkomanii.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leczeniu narkomanii

Prawidłowe leczenie narkomanii polega na intensywnej psychoterapii grupowej i indywidualnej, uczestnictwie w grupach wsparcia i mitingach. Kluczowa jest nauka radzenia sobie z problemami, regulowaniem emocji, rozpoznawanie i zawalczenie głodów narkotykowych. Ważnym elementem jest również nauka spędzania wolnego czasu bez towarzystwa używek.
Wyzwolenie się z uzależnienia od narkotyków diametralnie wpływa na życie pacjenta, a przede wszystkim na jego zdrowie, bowiem narkotyki to jedno z bardziej niebezpiecznych uzależnień. W zależności od substancji chemicznej wyniszcza wszystkie organy, a zwłaszcza układ nerwowy. Silne fizyczne uzależnienie powoduje, że narkoman jest w stanie zrobić wszystko, aby zdobyć narkotyk. Zaniedbuje przy tym rodzinę, wszczyna awantury, traci prace i wchodzi w konflikt z prawem. Leczenie i wytrwanie w abstynencji pozwala pozbyć się czynnika niszczącego zdrowie i pozwala na powrót do normalności.
Przyczyny narkomanii mają rozmaitą etiologię. Mogą to być powielane wzorce rodzinne, nieumiejętność regulowania emocji, nieradzenie sobie z porażkami, bądź problemami. Uzależnienie często towarzyszy również innym problemom natury psychicznej np. depresji, schizofrenii. W przypadku narkotyków początek uzależnienia może mieć swój początek, związany z eksperymentowaniem z substancjami na imprezach, bądź ze znajomymi. Substancje te są często tak bardzo uzależniające, że ich parokrotne zażycie może powodować ciężkie uzależnienie.
Podstawową formą leczenia narkomanii powinna być złożona terapia początkowo w ośrodku stacjonarnym, a następnie kontynuowana w warunkach ambulatoryjnych. Terapia farmakologiczna ma za zadanie wspomóc pacjenta w walce z uzależnieniem, żadna terapia farmakologiczna nie leczy uzależniania. Nie należy mylić terapii substytucyjnej z leczeniem uzależnienia.
Leczenie narkomanii, wyłączając terapię substytucyjną, nie ma skutków ubocznych.
Istnieje wiele grup wsparcia dla osób z problemem narkotykowym. W naszym ośrodku po ukończeniu terapii stacjonarnej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia grupy pogłębionej w każdą środę.
Leczenie narkomanii to minimum 6 tygodni w ośrodku stacjonarnym, po jego ukończeniu przynajmniej raz w tygodniu należy stosować terapię ambulatoryjną.
Zapobieganie nawrotom narkomanii jest bardzo ważne. Narkotyki to substancje silnie uzależniające i jednorazowe zażycie po terapii może zakończyć się ciągiem, którego konsekwencją może być nawet śmierć. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w terapiach pogłębionych, mitingach, grupach wsparcia i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas terapii stacjonarnej

Zapisz się lub swojego bliskiego do prywatnego ośrodka terapii uzależnień!

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju.

Odtwórz wideo
+48 601 723 780