Uzależnienie od leków nasennych i uspakajających

Czym jest lekomania?

Lekomania to specyficzny rodzaj uzależnienia pod względem zauważalności. Preparaty przyjmowane przez lekomana to przecież substancje kupowane w aptece, a nie u dilera jak na przykład narkotyki co daje poczucie, stereotypowego, planowanego przez lekarza zażywania leku, a nie uzależnienia od niego. Dlatego też przez długi czas to uzależnienie nie wzbudza u bliskich większego zainteresowania oraz podejrzeń co do nałogu. Jak każdy uzależniony, tak również lekoman robi wszystko by wytłumaczyć swoje częste wizyty u lekarza oraz ilość przyjmowanych leków dając poczucie normalności.

O tym, że wizyt u lekarza fizycznie, bądź on-line potrafi być kilkanaście miesięcznie, bliscy dowiadują
się po czasie, gdy budżet rodzinny zaczyna w nieoczywisty sposób znikać.
Z czasem jednak zmiana zachowania osoby uzależnionej od leków oraz coraz większe nakłady
finansowe przeznaczane na wizyty, bądź zakup recept w Internecie oraz zakup samych substancji
powodują zainteresowanie rodziny i zainteresowanie problemem oraz jej zaangażowanie w proces
leczenia uzależnienia.

Jak nazywa się uzależniony/a od leków?

Lekomania to określenie uzależnienia od leków. Lekozależność – zależność lekowa tak również
określamy przymus przyjmowania danej substancji. Najczęściej uzależniają leki nasenne i leki
przeciwbólowe powodujące uzależnienie.

Czym jest uzależnienie od leków? Co to jest lekomania?

W języku medycznym określamy ten rodzaj uzależnienia jako jedną z odmian toksykomanii. Jest to
stałe lub okresowe przyjmowanie określonej substancji czynnej pod przymusem uniknięcia
nieprzyjemnych skutków odstawianych oraz zażywanie dla określonego działania substancji dla
wywołania i doznawania danego efektu psychicznego bądź fizycznego. Lek przestraja czynności
somatyczne i psychiczne, a nagłe przerwanie stosowania, substancji, której uzależniony dostarczał
organizmowi regularnie powoduje nieprzyjemne skutki udstawienne.

Dla uzależnionej/uzależnionego priorytetowe jest zgromadzenie zapasu niezbędnego w jego
mniemaniu leku. Wielokrotnie podejmują manipulację lekarzem – twierdzą , że zgubili receptę lub
nie wykupił jej w całości, opowiada o objawach nie istniejących w rzeczywistości, wmawia lekarzowi
słabe działanie przepisanego leku by wyłudzić większą dawkę. Gdy to nie wystarcza udają się do
kolejnych gabinetów celem uzyskania recepty. Od 2020 roku popularną metoda jest zakup recept
przez Internet, spowodował to rozwój telemedycyny w Polsce.

Od jakich leków nasennych najczęściej się uzależnia?

Leki to ogromna grupa chemiczna, w celu przybliżenia najczęstszych grup powodujących uzależnienie oraz stosowanych w celach rekreacyjnych opiszemy kilka z nich

Uzależnienie najczęściej wywołują:
Uspakajające/nasenne
-Z-drugs (niebenzodiazepinowe leki nasenne)

1.ZOLPIDEM jest pochodna imidazopirymidynow, Zolpidem stosuje się w postaci winianu w leczeniu
bezsenności u osób dorosłych. Preparaty: Hypnogen, Nasen, Onirex, Polsen, Sanval, Stilnox, Xentic,
Zolpic, ZolpiGen, Zolsana, Zoratio.

2. ZALEPLON pochodna pirazolopirimidyny. Ma działanie nasenne, przeciwlękowe,
przeciwdrgawkowe, sedatywne, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe. Preparaty: Morfeo

3. ZOPIKLON wiąże się z podjednostkami omega-1 i omega-2 receptora GABAA. Działa agonistycznie
na komplex GABA-ergiczny. Działanie uspokajające i nasenne .Preparaty: Imovane, ApoDream,
Dobroson, Senzop, Zopitin, Zopix

4.KLOMETIAZOL Wywiera silne, ale krótkie działanie nasenne, uspokajające, spazmolityczne i
przeciwdrgawkowe. Hamuje OUN, stosowany również w lecznictwie odwykowym. Preparaty:
Heminervin
-Barbiturany:
potoczna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, szeroko w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Mają
działanie nasenne, znieczulające i przeciwdrgawkowe. Preparaty fenobarbital (Luminal – stosowany
do dzisiaj), cyklobarbital (Fanodorm – obecnie stosowany wyłącznie w Rosji).
-Benzodiazepiny:
łączą się z receptorem benzodiazepinowym (BDZ), który jest częścią większego kompleksu
receptorowego, zwanego receptorem GABA-ergicznym. Stymulacja receptorów powoduje
zwiększenie powinowactwa GABA do receptora GABA-ergicznego i zwiększenie stymulacji tego
receptora. Działanie: dorażne leczenie lęku, nasennie, łagodzą objawów abstynencyjne w
alkoholizmie, premedykacja do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, sedacja pooperacyjna.
Znajdują zastosowanie w leczeniu stanów zwiększonego napięcia mięśniowego oraz pomocniczo jako
leki przeciwdrgawkowe w leczeniu niektórych typów padaczki.
Substancja Preparaty
diazepam −Relanium, Neorelium
lorazepam −Lorafen, Lorabex
alprazolam −Xannax, Afobam, Alpragen, Alprox
midazolam −Buccolam, Midanium, Dormicum
estazolam −Estazolam Espefa, Estazolam Polfarmex
temazepam − Signopam, Taseda
nitrazepam −Nistrazepam GSK, Nomefren
klonazepam −Clonazepamum TZF
flunitrazepam −Rohypnol
bromazepam- Bromox, Lexotan, Sedam
Leki Przeciwbólowe:

Jak wyleczyć się z lekomanii?

Leczenie lekomanii należy zacząć od detoksu. Prawidłowe oczyszczenie organizmu z substancji
psychoaktywnej i przywrócenie prawidłowej gospodarki elektrolitowej. Profesjonalny detoks pozwala
również na farmakologiczne zmniejszanie objawów zespołu abstynencyjnego.
Następnym krokiem jest podjęcie leczenia w zakresie terapii grupowej i indywidualnej. Jest to jak
dotąd najskuteczniejsza metoda leczenia uzależnienia od leków.

Jak wyjść z uzależnienia od leków?

Leczenie lekomanii należy zacząć od detoksu. Prawidłowe oczyszczenie organizmu z substancji
psychoaktywnej i przywrócenie prawidłowej gospodarki elektrolitowej. Profesjonalny detoks pozwala
również na farmakologiczne zmniejszanie objawów zespołu abstynencyjnego.
Następnym krokiem jest podjęcie leczenia w zakresie terapii grupowej i indywidualnej. Jest to jak
dotąd najskuteczniejsza metoda leczenia uzależnienia od leków.

Jak rozpoznać uzależnionego od leków nasennych?

Istnieją objawy, które powinny wywołać niepokój o to, że osoba jest uzależniona od leków:
-zmiany osobowości
-ciągła myśl o zdobyciu leku- wizycie u lekarza/ w aptece
-zwiększanie dawek zażywanego medykamentu
-„obsesja na punkcie wyspania się”- ciągłe opowiadanie o problemach ze snem, tym co wybudziło w
ciągu nocy
-zobojętnienie
-problemy z pamięcią
-nieumiejętność odnalezienia się w czasie i przestrzeni
-drażliwość
– problemy ze snem bez zażywania leku
– drżenie rąk
-zawroty głowy
-agresja przy zwróceniu uwagi na przyjmowane środki

+48 601 723 780