Uzależnienie od opiatów

Czym są opioidy/opiaty?

Najogólniej możemy opisać te grupę substancji, która łączy się z receptorami opioidowymi. Są to receptowy metabotropowe, sprzężone z białkiem G.

Rozróżnia się trzy typy receptorów opioidowych:

  • wywołuje analgezję (zniesienie bólu), euforię, depresję ośrodka oddechowego, hamowanie perystaltyki jelit.
  • wywołuje dysforię, zwężenie źrenicy i sedację, a w wypadku pobudzenia salwinoryną A także omamy
  • wywołuje analgezję, dysforię i omamy

Dlaczego od dawna miliony ludzi cierpią z powodu uzależnienia od opiatów?

W zależności od środka, metody i częstotliwości przyjmowania uzależnienie może pojawić się w ekstremalnie krótkim czasie, nawet po kilku dniach. Uzależnienie fizyczne pojawia się zazwyczaj po regularnym, dłuższym czasie zażywania, ale objawy odstawienne mogą pojawić się nawet po kilku dniach przyjmowania silnych opioidów (morfiny, heroiny). Powszechnym zjawiskiem towarzyszącym uzależnieniu jest rozwój tolerancji na substancję i przymus ciągłego zwiększenia dawek.

Rodzaje Terapii:

Terapia Farmakologiczna

Jednym ze sposobów jest podawanie pacjentowi metadonu i naltreksonu. Metadon znosi częściowo objawy abstynencyjne, ale jednocześnie posiada potencjał uzależniający, dlatego stosowanie powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską. Główną rolą metadonu jest zniesienie głodu narkotykowego. Stosowanie Metadonu absolutnie nie leczy z narkomanii.

Naltrekson jest antagonistą opiatów, blokuje ich działanie. Endorfiny wydzielone w wyniku zażycia narkotyku nie mogą już ich stymulować, czyli powodować euforii. Osoba uzależniona nie doznaje zatem przyjemności po przyjęciu narkotyku. Stosowanie Naltreksonu to półśrodek, który zniechęca do przyjmowania narkotyku, natomiast po odstawieniu naltreksonu chory może ponownie odczuwać przyjemność z rekreacyjnego stosowania narkotyku. Dlatego terapia farmakologiczna jest zaliczana jedynie do terapii wspomagających leczenie uzależnienia.

Terapia Psychologiczna

Według licznych źródeł najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnienia od opioidów jest terapia behawioralna, czasami nazywana terapią poznawczo-behawioralną (CBT) lub leczeniem opartym na dowodach.
Terapia poznawczo-behawioralna to proces, pozwalający pacjentom nauczyć się spostrzegać, identyfikować i dokonywać zmian w negatywnych wzorcach myślowych, które prowadzą do stresu, bólu lub niepokoju. W Ślężańskim Centrum Terapii skupiamy się na terapii
psychologicznej poprzedzonej detoksykacją. Terapie, które stosujemy:

  • – Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
  • – Terapia redukcji stresu (STR)
  • – Praca na emocjach
  • – Terapia psychodynamiczna
  • – Terapia systemowa
  • – Odbudowa więzi

Podczas terapii indywidualnej oraz grupowej zajmujemy się wieloma aspektami: Podstawowymi problemami psychologicznymi , poprzedzonymi diagnostyką u lekarza psychiatry. Uzależnieniem fizycznym , które elementy prowadzą do uzależnienia, tu nieocenioną pomocą jest detoks. Czynnikami oddziałującymi ze sobą, utrudniającymi proces zdrowienia. Wszystkie rodzaje terapii psychologicznej mają zalety i wady i istnieją różne sposoby ich wykorzystania w zależności od wybranego podejścia. Uzależnienie to prawdziwy problem. Szacuje się, że dotyka on aż 1% populacji. Zwykle zaczyna się od eksperymentów z lżejszymi narkotykami, chcąc więcej sięga się po coraz mocniejsze środki. Czasem zdarza się tak, ze opiaty są narkotykiem pierwszego wyboru osób, które nie radzą sobie z rzeczywistością.
Więc co robimy? Traktujemy ludzi tak, jakby byli chorzy, a następnie traktujemy ich tak, jakby byli chorzy przez całe życie… i pozwalamy im się nawrócić. A kiedy tak się dzieje…
Stosujemy terapie psychospołeczne i pracujemy z nimi, aby przywrócić je na właściwe tory. Sukces jest możliwy jedynie przy ogromnym zaangażowaniu uzależnionego i jego chęci do zmiany. Narkoman musi otworzyć oczy i zdać sobie sprawę, że narkotyki to droga bez wyjścia, która prowadzi jedynie do degeneracji wszystkich aspektów życiowych. Niszczy zdrowie, rodzinę, karierę, związki, relacje z dziećmi, prowadzi do ubóstwa emocjonalnego i finansowego. Dlatego należy jak najszybciej opuścić drogę ćpania i podjąć leczenie. Nie ma magicznej pigułki pozwalającej wyjść z uzależnienia, to walka i ciężka praca, która z pomocą terapeutów, lekarzy, psychologów, pedagogów może stać się sukcesem. Dajemy uzależnionym narzędzia do całkowitego trzymania się z dala od narkotyków.

Czy można wyleczyć uzależnienia od opiatów?

Opiaty to bardzo poważny problem, często przewlekły. Nie jest nieuleczalne. W Ślężańskim Centrum mamy wspaniałych specjalistów i świetne warunki, aby pomóc pacjentowi w walce z uzależnieniem.

Objawy uzależnienia od opiatów

Uzależnienia to termin powszechnie używany w dziedzinie opieki zdrowotnej do opisu problemów związanych z nadużywaniem substancji. Opiaty odnoszą się do szeregu narkotyków, w tym heroiny, morfiny, pochodnych morfiny, metadonu i kokainy. Uwarunkowanie od opiatów odnosi się do potrzeby kogoś, kto jest uzależniony od tych leków, aby mieć je dostępne w celu uzyskania haju.
• Mdłości
• Zawroty głowy
• Problemy z trawieniem
• Senność
• Zamieszanie/omamy
• Halucynacje (np. widzenie ludzi lub rzeczy, których nie ma)
Najczęstszym objawem są objawy odstawienia, które mogą wystąpić po zaprzestaniu
przyjmowania opiatów. Te objawy odstawienia są bardzo podobne do odstawienia innych leków i obejmują:
Objawy zespołu abstynencyjnego to:
-bóle mięśni i stawów
-bóle głowy
-nudności
-wymioty
-omamy
-rozdrażnienie
-napady lęku
-problemy ze snem
-biegunka

Cały zespół Ślężańskiego centrum terapii dba o to by wymienione skutki były jak najmniej dotkliwe. Większość ludzi nie wie, jak radzić sobie ze skutkami
odstawienia alkoholu, narkotyków czy leków detoksykacja może to znacznie ułatwić. Należy sobie uświadomić, że samodzielnie ciężko poradzić
sobie z nieprzyjemnymi skutkami odstawienia substancji psychoaktywnej. Cały organizm musi być na to gotowy. Pierwszym krokiem jest oczywiście całkowite
powstrzymanie się od wszelkiego alkoholu i narkotyków czy leków. Niestety zazwyczaj na tym etapie pacjenci porzucają samodzielne odstawianie
używki, gdyż skutki abstynencji nie złagodzone substancjami farmakologicznymi są zbyt dotkliwe.

+48 601 723 780