Blog

choroba alkoholowa a zdrowie

Negatywny wpływ alkoholu na organizm -układ pokarmowy

Przemiana alkoholu etylowego w organizmie człowieka  powoduje liczne zaburzenia ze strony układu pokarmowego i narządów z nim związanych. W szczególności przy długotrwałym i nadmiernym stosowaniu tej substancji psychoaktywnej. Alkohol zdecydowanie …

Dorosłe dzieci alkoholików

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików

Doświadczenie „dysfunkcyjnego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności postępowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości w jednostce rodzinnej powodują pewien rodzaj …

Sposoby leczenia uzależnienia w SCTBP

Rodzaje leczenia uzależnień

Rodzaje leczenia uzależnień Uzależnienie definiuje się jako brak kontroli nad robieniem, braniem lub używaniem czegoś w stopniu, w którym jest to szkodliwe dla zdrowia, a nawet zagraża życiu. Nałogi najczęściej …

Jak aktywność fizyczna pomaga w walce z uzależnieniem?

Walka z uzależnieniem, a aktywność fizyczna

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A WALKA Z UZALEŻNIENIEM Uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub uzależnienia behawioralne to szerokie pojęcia. Cały czas trwają badania nad mechanizmami, zapobieganiem oraz optymalną terapią osób uzależnionych. Leczenie uzależnienia …

Jak leczyć uzależnienie mefedronem?

Jak wyjść z uzależnienia od mefedronu?

Co to jest mefedron? Mefedron, 4-MMC, 4-metylometkatynon – organiczny związek chemiczny, pochodna katynonu. Jego zażycie ma powodować stymulację, działa również jak empatogen. Zażywany w postaci proszku, kryształków i tabletek, czasem …

Jak wygląda terapia pogłębiona?

CO TO JEST TERAPIA POGŁĘBIONA?

TERAPIA POGŁĘBIONA Terapia pogłębiona to zajęcia terapeutyczne, które koncentrują się na przyszłości i pozwalają na stopniowe usamodzielnianie się pacjenta na bo wprowadzone w życie zmiany były stabilne i długookresowe. Terapia …

Jak walczyć z opioidami?

Uzależnienie od opiatów

Czym są opioidy/opiaty? Najogólniej możemy opisać te grupę substancji, która łączy się z receptorami opioidowymi. Są to receptowy metabotropowe, sprzężone z białkiem G. Rozróżnia się trzy typy receptorów opioidowych: μ …

Jak walczyć z uzależnieniem?

Leczenie uzależnienia

Leczenie uzależnień Uzależnienie jest stanem zaburzenia fizycznego i psychicznego zdrowia, cechuje się czasowym lub stałym przymusem przyjmowania substancji psychoaktywnej (uzależnienie od substancji) lub wykonywania określonej czynności (uzależnienie behawioralne) Czym jest …

Leczenie choroby alkoholowej

Leczenie choroby alkoholowej

Leczenie choroby alkoholowej polega na pomaganiu ludziom, którzy nadmiernie lub w sposób ciągły używają alkoholu. Pozwala na odzyskanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz utrzymanie abstynencji. Jest to intensywna, specjalistyczna forma …