Leczenie lekomanii

Lekomania to złożony problem, a uzależnienie wpływa negatywnie na zdrowie, życie zawodowe i relacje społeczne chorego. Leczenie utrudnia fakt, że leki są łatwo dostępne, a często wręcz niezbędne ze względu na różne choroby i urazy. Jednak ze względu na dużą szkodliwość uzależnienia niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia lekomanii. Nasz ośrodek leczenia lekomanii zapewnia profesjonalną pomoc w przezwyciężeniu uzależnienia i opiekę zespołu specjalistów: lekarzy, psychologów, trenerów leczenia uzależnień i pielęgniarek, którzy towarzyszą choremu podczas całego procesu zdrowienia.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Ośrodek leczenia lekomanii

Zapewniamy nie tylko profesjonalną pomoc w zakresie terapii, detoksu i farmakoterapii, ale przede wszystkim stałe wsparcie i zrozumienie problemu. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dzięki którym możemy zaproponować holistyczne podejście do leczenia lekomanii, co ułatwia przezwyciężenie trudności i utrzymanie abstynencji.

Przebieg i cele terapii

Leczenie lekomanii obejmuje różnorodne działania.

Detoks – ma na celu wypłukanie toksyn z organizmu, złagodzenie skutków odstawienia i przygotowanie pacjenta do dalszej terapii.

Terapia grupowa – podstawa walki z lekomanią. Zapewnia wsparcie osób, które przechodzą przez te same trudności oraz motywuje do dalszej terapii.

Terapia indywidualna – zapewnia przestrzeń do przepracowania problemów, o których pacjent nie chce rozmawiać podczas terapii grupowej.

Zajęcia wspomagające – różnorodne aktywności, które mają na celu ułatwienie procesu zdrowienia, wyciszenie i relaks np. masaże, czy piesze wycieczki.

Celem terapii są:

Zakwaterowanie w ośrodku leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia lekomanii zlokalizowany jest 30 km od Wrocławia w przyjemnej okolicy, która sprzyja wyciszeniu i zapewnia duży kontakt z naturą, która ma działanie terapeutyczne. Pacjentom zapewniamy pobyt w komfortowych pokojach oraz pełne wyżywienie, które może być dopasowane do indywidualnych potrzeb (dieta wegetariańska, diety lecznicze itp.) W ośrodku znajduje się siłownia, biblioteka, strefa wellness oraz wiele udogodnień. Jest to miejsce pełne akceptacji i zrozumienia, ułatwiające podjęcie walki z uzależnieniem.

blank

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Leczenie lekomanii – kiedy niezbędna jest pomoc?

Lekomania to uzależnienie od leków i wzrost tolerancji na ich działanie, co skutkuje przyjmowaniem coraz większych dawek. Uzależnienie od leków, jak każde inne uzależnienie, negatywnie wpływa na samego chorego oraz jego otoczenie. Może mieć również groźne konsekwencje zdrowotne i skutkować przedawkowaniem leków. Lekomania stopniowo wyniszcza organizm chorego, który wymaga wsparcia specjalistów, aby pokonać uzależnienie podczas leczenia lekomanii.

Objawy uzależnienia od leków

Objawy lekomanii mogą być bardzo różne w zależności od stosowanych substancji, ale najczęściej wymienia się:

Przyczyny lekomanii

Wśród przyczyn lekomanii najczęściej wymienia się ułatwiony dostęp do leków, szczególnie tych bez recepty oraz dużą ilość reklam, które zapewniają o cudownym działaniu licznych suplementów i leków. Warto bowiem zaznaczyć, że coraz częściej dochodzi do uzależnienia od suplementów diety, chociaż wciąż najczęściej są to leki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające i antydepresyjne. Lekomania zazwyczaj dotyczy młodych dorosłych (powyżej 20. roku życia), ale do rozpoczęcia przyjmowania określonych substancji może dochodzić dużo wcześniej. Do uzależnienia zazwyczaj dochodzi u osób, które z różnorodnych substancji korzystają w celach leczniczych (depresja, silny ból, urazy itp.). Niezależnie od przyczyn należy jak najszybciej rozpocząć leczenie lekomanii, aby przerwać jej destrukcyjny wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leczeniu lekomanii

Leczenie lekomanii to proces złożony, najczęściej poprzedzony detoksem, czyli usunięciem metabolitów leków z organizmu oraz wzmocnieniu pacjenta. Kolejnym etapem jest intensywna psychoterapia grupowa i indywidualna ze specjalistami leczenia uzależnień, na której pacjent uczy się jak radzić sobie z emocjami bez udziału substancji psychoaktywnej, przepracowuje problemy i nabywa odpowiednich umiejętności związanych z walką z uzależnieniem. Po ukończeniu terapii stacjonarnej zaleca się udział w grupie pogłębionej lub mitingach grup wsparcia przynajmniej raz w tygodniu.
Lekomania jest ciężka w rozpoznaniu, gdyż substancjami, od których uzależniony jest pacjent, są leki z przepisu lekarza. Niepokój powinny wzbudzić zmiany w zachowaniu i zbyt częste wizyty u lekarza i w aptece po leki najczęściej psychotropowe lub narkotyczne. Uzależnienie to często również uszczupla budżet osoby chorej, gdyż ciągle wizyty u różnych lekarz w celu wypisania recepty na pożądany lek są zazwyczaj kosztochłonne. Skupianie się przez pacjenta na leku, jego zdobyciu i zażyciu staja się głównym celem życia uzależnionej osoby. Naszą uwagę wraz z powyższym powinny zwrócić zmiany zachowania, pobudzenie naprzemiennie z apatią, apatia, zmiany nastojów- spokój po zażyciu, agresja/rozdrażnienie przed zażyciem
Przyczyny lekomanii mają rozmaitą etiologię. Mogą to być powielane wzorce rodzinne, nieumiejętność regulowania emocji, nieradzenie sobie z porażkami, bądź problemami. Uzależnienie często towarzyszy również innym problemom natury psychicznej np. depresji, schizofrenii. Do uzależnienia od leków może również prowadzić zażywanie ich niezgodnie z perskrypcją lekarska oraz zatajanie przed lekarzem faktu o ilości i substancjach czynnych zażywanych przez pacjenta.
Prawidłowe leczenie lekomaniii polega na intensywnej psychoterapii grupowej i indywidualnej, uczestnictwie w grupach wsparcia i mitingach. Kluczowa jest nauka radzenia sobie z problemami, regulowaniem emocji, rozpoznawanie i zawalczenie głodów. Ważnym elementem jest również nauka spędzania wolnego czasu bez towarzystwa używek.
Istnieje wiele grup wsparcia dla osób z problemem lekowym i narkotykowym. W naszym ośrodku po ukończeniu terapii stacjonarnej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia grupy pogłębionej w każdą środę.
Najważniejsza jest motywacja i chęć uwolnienia się od uzależniania. Decydując się na terapię, należy przygotować się na minimum czterotygodniowy pobyt w ośrodku stacjonarnym, w którym po wywiadzie, detoksykacji (o ile zachodzi taka potrzeba) rozpoczyna się proces terapeutyczny złożony z psychoterapii grupowej i indywidualnej oraz zajęć nauki spędzania wolnego czasu. Na pobyt stacjonarny należy przygotować rzeczy, tak jakbyśmy wybierali się do sanatorium.
Leczenie lekomanii to proces trwający między 4 a 6 tygodni. Następnym elementem są spotkania grupy pogłębionej lub mitingi grupy wsparcia.

Zapisz się lub swojego bliskiego do prywatnego ośrodka terapii uzależnień!

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju.

Odtwórz wideo
+48 601 723 780