Zespół

Paweł Klimas

W Ślężańskim Centrum Terapii jestem odpowiedzialny za proces terapeutyczny a także koordynuję pracą terapeutów.

Staż podyplomowy odbyłem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w wielu instytucjach, fundacjach, prywatnych ośrodkach terapii uzależnień m.in. Oddział Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Warszawie, fundacja “Żyć z Chorobą Parkinsona”, fundacja “Pomoc Potrzebującym”, Ośrodek Terapii Uzależnień „Kamiza”, Oddział Terapii Uzależnień w Czarnym Borze, oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze którą kierowałem

Aktualnie oprócz pracy w Ślężańskim Centrum Terapii, prowadzę prywatną praktykę oraz współpracuję z Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali we Wrocławiu.

Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

blank

Waldemar Kurek

Certyfikat uzyskał po ukończeniu Szkoły Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (lista specjalistów psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalność resocjalizacja.

Jest absolwentem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie, posiadającą akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt zgodną z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy).

Był uczestnikiem Szkoły Psychoterapeutów w nurcie psychoanalitycznym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego spełniającego kryteria rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Bogate doświadczenie zawodowe uzyskał dzięki trzydziestoletniej pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychostymulujących. Od dwudziestu dwóch lat prowadzi własną Przychodnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, w której koordynuje i współrealizuje Program Terapii dla Osób Uzależnionych. W początkowym etapie swojej kariery zawodowej pracował na oddziale odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Kierował również Poradnią Terapii Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Uczestnik wielu staży klinicznych w szpitalach i klinikach zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Współzałożyciel Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej. Rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleniowiec z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej.

Uczestniczył w wielu szkoleniach pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności z zakresu psychoterapii. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji prowadzonej przez Superwizora rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dewiza życiowa: „Przede wszystkim Człowiek”.

blank

Michał Komorowski

Ukończył Szkołę Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim, we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, atestowana przez Sekcje Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Szkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR akredytowana przez PARPA w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie-instytut psychologii zdrowia PTP.

blank

Lucyna Piskozub-Drózdż

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Posiada Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty o numerze 71715. W Ślężańskim Centrum Terapii prowadzi zajęcia, mające na celu wyciszenie pacjenta przez aktywność fizyczną na profesjonalnie zorganizowanych zajęciach.

+48 601 723 780