Leczenie alkoholizmu

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym oraz terapię w formie ambulatoryjnej (dla DDA, współuzależnionych i jako kontynuacja leczenia alkoholizmu) dla osób uzależnionych od alkoholu etylowego. Pacjent w naszej placówce otrzymuje holistyczne wsparcie doświadczonej kadry psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz instruktorów terapii uzależnień.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Leczenie alkoholizmu – przebieg terapii w Ślężańskim Centrum Terapii

Leczenie choroby alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień obejmuje detoks alkoholowy, terapię grupową oraz indywidualną. Pacjenci mogą korzystać również z bogatej oferty zajęć wspomagających leczenie alkoholizmu, konsultacji psychiatrycznych oraz wsparcia zespołu specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i narzędzia do pracy z osobami, walczącymi z tą chorobą. Pacjent ma zapewnione pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w komfortowym pokoju, oraz dostęp do strefy wellness. Program terapeutyczny leczenia alkoholizmu pozwala na pracę nad sobą i swoim uzależnieniem oraz odpowiednie wyciszenie organizmu i przygotowanie na walkę z chorobą po wyjściu ze stacjonarnej terapii.

blank

Detoks alkoholowy

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje detoks pod opieką wykwalifikowanego personelu. Detoks w trakcie leczenia ma na celu wypłukanie toksyn z organizmu, uzupełnienie płynów i elektrolitów, a w efekcie złagodzenie skutków odstawienia, które mogą być bardzo nasilone i trudne do pokonania w warunkach domowych. Wśród objawów odstawienia można wymienić:

Personel w zależności od rodzaju i nasilenia objawów może podać leki: uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, przeciwwymiotne i przeciwbólowe, które pomagają przetrwać pierwszą fazę leczenia alkoholizmu.

Terapia grupowa i indywidualna w leczeniu alkoholizmu

Terapia grupowa jest podstawą w walce z uzależnieniem od alkoholu. Grupa stwarza warunki do oceny swoich zachowań, umożliwia rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz zapewnia wsparcie podczas całego procesu leczenia alkoholizmu.

Podczas terapii indywidualnej pacjenci mogą omówić problemy, których nie chcą poruszać na terapii grupowej i przepracować swoje problemy i trudności. Terapia indywidualna odbywa się podczas pobytu stacjonarnego, ale można z niej skorzystać również w formie terapii ambulatoryjnej, która przeznaczona jest dla osób z syndromem DDA i dla współuzależnionych.

Zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające walkę z nałogiem, jakim jest alkoholizm, to bogata oferta aktywności fizycznych, masaży, muzykoterapii i zajęć z fizjoterapeutą. Ośrodek leczenia alkoholizmu posiada również bibliotekę z czytelnią i strefę wellness (sauna, łaźnia itp.), a jego lokalizacja sprzyja wyciszeniu i daje możliwość przepracowania problemów oraz podjęcia walki z uzależnieniem.

Terapia pogłębiona

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje również terapię w formie ambulatoryjnej. To terapia pogłębiona dla pacjentów po leczeniu odwykowym, którzy chcą zminimalizować ryzyko nawrotu problemu.

blank

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

Cele leczenia alkoholizmu

Celem terapii alkoholowej jest:

Kiedy zgłosić się na leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko jednostki, ale całego systemu rodzinnego, wpływając negatywnie na relacje i zaburzając je. Wpływa negatywnie na zdrowie, życie zawodowe i prywatne, zaburzając wszystkie obszary i uniemożliwiając choremu normalne funkcjonowanie. Chory uzależniony od alkoholu, który zdecydowany jest na podjęcie terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu, wyraża zgodę na pobyt oraz bierze czynny udział w terapii grupowej, psychoterapii indywidualnej oraz zajęciach wspomagających. Nie wymagamy skierowania od lekarza.

Niektórzy podejmują samodzielną walkę z nałogiem, niestety takie próby często pozostają bezskuteczne, a dodatkowo mogą pogłębiać problem. Alkoholizm jest chorobą wymagającą specjalistycznej terapii odwykowej i wsparcia szeregu specjalistów.

Zachowania charakteryzujące chorobę alkoholowąZwiększenie tolerancjiIlość przyjmowanego alkoholu musi być zwielokrotniana, by wywołać pożądany przez chorego efekt, zmusza to chorego do wypijania coraz większych ilości.
Głód alkoholowySilny prymus picia, towarzyszy mu lęk, którego nie można zneutralizować bez sięgnięcia po używkę. Uczucie subiektywne, zbliżone do zwykłego głodu.
Utrata kontroliChory nie ma możliwości samodzielnie zrezygnować z nałogu, wymaga leczenia. Utracił kontrolę nad podejmowanymi decyzjami.
Zespół abstynencyjnyZespół odstawienny, to nieprzyjemne objawy towarzyszące odstawieniu używki, chory pije również po to by nie musieć ich przeżywać.
Picie mimo złego stanu zdrowiaOsoby nadużywające alkoholu z czasem zyskują świadomość o degeneracyjnym wpływie substancji na organizm oraz inne aspekty życia. Mimo złego samopoczucia, powstających przez alkohol konfliktów chory nie może powstrzymać się od picia.
Picie jako cel życiowyUzależniony bez alkoholu nie może normalnie funkcjonować. Dla zapewnienia sobie wewnętrznego poczucia spokoju podporządkowuje życie względem przymusu spożycia alkoholu.

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju - zadzwoń!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o leczeniu alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to proces złożony, najczęściej poprzedzony detoksem, czyli usunięciem etanolu i jego metabolitów z organizmu oraz wzmocnieniu pacjenta. Kolejnym etapem jest intensywna psychoterapia grupowa i indywidualna ze specjalistami leczenia uzależnień, na której pacjent uczy się jak radzić sobie z emocjami bez udziału substancji psychoaktywnej, przepracowuje problemy i nabywa odpowiednich umiejętności związanych z walką z uzależnieniem. Po ukończeniu terapii stacjonarnej zaleca się udział w grupie pogłębionej lub mitingach grup wsparcia przynajmniej raz w tygodniu.
Korzyści z leczenia alkoholizmu to przede wszystkim pozbycie się czynnika destrukcyjnie wpływającego na zdrowie pacjenta. Alkohol niszczy powoli wszystkie możliwe organy naszego organizmu. Jego nadużywanie ma również bezpośredni, negatywny wpływ na wszystkie obszary życia społecznego. Alkoholizm jest chorobą dotykającą nie tylko chorego, ale całą jego rodzinę, sferę zatrudnienia i biznesu oraz wpływa bezpośrednio na psychikę chorego. Korzyści z poddania się leczeniu to redukcja szkód, wyrządzanych sobie i bliskim na przestrzeni często lat nadużywania alkoholu. Pozwala na naukę regulowania emocji bez substancji psychoaktywnej.
Objawami alkoholizmu na początku choroby jest systematyczne sięganie po alkohol, nie musi to być alkohol wysokoprocentowy. Z pogłębianiem choroby rozpoczynają się wahania nastroju, stany depresyjne, często agresją przy zwróceniu uwagi na problem. Z czasem dochodzi do zaniedbywania obowiązków, utraty zainteresowania elementami, które do tej pory przynosiły przyjemność. Fizycznymi objawami choroby alkoholowej są bóle brzucha, problemy ze snem, wysuszone śluzówki, w bardziej zaawansowanych przypadkach marskość wątroby, zapalenie trzustki, problemy neurologiczne, nadciśnienie.
Przyczyny alkoholizmu mają rozmaitą etiologię. Mogą to być powielane wzorce rodzinne, nieumiejętność regulowania emocji, nieradzenie sobie z porażkami, bądź problemami. Uzależnienie często towarzyszy również innym problemom natury psychicznej np. depresji, schizofrenii.
Skuteczne leczenie alkoholizmu polega na intensywnej psychoterapii grupowej i indywidualnej, uczestnictwie w grupach wsparcia i mitingach. Kluczowa jest nauka radzenia sobie z problemami, regulowaniem emocji, rozpoznawanie i zawalczenie głodów alkoholowych. Ważnym elementem jest również nauka spędzania wolnego czasu bez towarzystwa używek.
Leczenie alkoholizmu nie ma skutków ubocznych.
Istnieje wiele grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym. W naszym ośrodku po ukończeniu terapii stacjonarnej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia grupy pogłębionej w każdą środę.
Stacjonarne leczenie alkoholizmu trwa minimum cztery tygodnie.
Podczas terapii pacjent dowiaduje się jak radzić sobie z głodami alkoholowymi i jak je rozpoznawać. Wsparciem po terapii stacjonarnej są również liczne grupy i mitingi dla osób z podobnymi problemami. Takie jak grupa pogłębiona w naszym ośrodku.

Zapisz się lub swojego bliskiego do prywatnego ośrodka terapii uzależnień!

Oferujemy transport osób do naszego ośrodka w Jordanowie Śląskim z terenu całego kraju.

Odtwórz wideo
+48 601 723 780