Ośrodek leczenia alkoholizmu  oferuje leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym oraz terapię w formie ambulatoryjnej (dla DDA, współuzależnionych i jako kontynuacja leczenia alkoholizmu) dla osób uzależnionych od alkoholu etylowego. Pacjent w naszej placówce otrzymuje holistyczne wsparcie doświadczonej kadry psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz instruktorów terapii uzależnień.

Leczenie alkoholizmu – przebieg terapii w Ślężańskim Centrum Terapii

Leczenie choroby alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień obejmuje detoks alkoholowy, terapię grupową oraz indywidualną. Pacjenci mogą korzystać również z bogatej oferty zajęć wspomagających leczenie alkoholizmu, konsultacji psychiatrycznych oraz wsparcia zespołu specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i narzędzia do pracy z osobami, walczącymi z tą chorobą. Pacjent ma zapewnione pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w komfortowym pokoju, oraz dostęp do strefy wellness. Program terapeutyczny leczenia alkoholizmu pozwala na pracę nad sobą i swoim uzależnieniem oraz odpowiednie wyciszenie organizmu i przygotowanie na walkę z chorobą po wyjściu ze stacjonarnej terapii.

Detoks alkoholowy

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje detoks pod opieką wykwalifikowanego personelu. Detoks w trakcie leczenia ma na celu wypłukanie toksyn z organizmu, uzupełnienie płynów i elektrolitów, a w efekcie złagodzenie skutków odstawienia, które mogą być bardzo nasilone i trudne do pokonania w warunkach domowych. Wśród objawów odstawienia można wymienić:

 • niepokój;
 • drżenie;
 • skurcze;
 • wymioty;
 • zaburzenia świadomości;
 • bezsenność;
 • biegunka;
 • omamy;
 • drażliwość;
 • lęki.

Personel w zależności od rodzaju i nasilenia objawów może podać leki: uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, przeciwwymiotne i przeciwbólowe, które pomagają przetrwać pierwszą fazę leczenia alkoholizmu.

Terapia grupowa i indywidualna w leczeniu alkoholizmu

Terapia grupowa jest podstawą w walce z uzależnieniem od alkoholu. Grupa stwarza warunki do oceny swoich zachowań, umożliwia rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz zapewnia wsparcie podczas całego procesu leczenia alkoholizmu.

Podczas terapii indywidualnej pacjenci mogą omówić problemy, których nie chcą poruszać na terapii grupowej i przepracować swoje problemy i trudności. Terapia indywidualna odbywa się podczas pobytu stacjonarnego, ale można z niej skorzystać również w formie terapii ambulatoryjnej, która przeznaczona jest dla osób z syndromem DDA i dla współuzależnionych.

Zajęcia wspomagające 

Zajęcia wspomagające walkę z nałogiem, jakim jest alkoholizm, to bogata oferta aktywności fizycznych, masaży, muzykoterapii i zajęć z fizjoterapeutą. Ośrodek leczenia alkoholizmu posiada również bibliotekę z czytelnią i strefę wellness (sauna, łaźnia itp.), a jego lokalizacja sprzyja wyciszeniu i daje możliwość przepracowania problemów oraz podjęcia walki z uzależnieniem.

Terapia pogłębiona

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje również terapię w formie ambulatoryjnej. To terapia pogłębiona dla pacjentów po leczeniu odwykowym, którzy chcą zminimalizować ryzyko nawrotu problemu.

Cele leczenia alkoholizmu

Celem terapii alkoholowej jest:

 • uświadomienie alkoholika, że życie bez substancji odurzającej jest możliwe;
 • zyskanie odpowiednich umiejętności i narzędzi do utrzymania abstynencji;
 • przepracowanie z psychologiem kwestii wywołujących przymus picia alkoholu etylowego;
 • zatrzymanie skutków zdrowotnych wywołanych nadużywaniem alkoholu;
 • zminimalizowanie szkód społecznych wywołanych piciem;
 • zredukowanie i naprawa krzywd spowodowanych alkoholizmem w rodzinie alkoholika (terapia DDA – dorosłe dzieci alkoholików, terapia osób współuzależnionych);
 • wsparcie zyskane od grupy uczestniczącej w terapii;
 • wyeliminowane ryzyka powrotu do picia.

Kiedy zgłosić się na leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko jednostki, ale całego systemu rodzinnego, wpływając negatywnie na relacje i zaburzając je. Wpływa negatywnie na zdrowie, życie zawodowe i prywatne, zaburzając wszystkie obszary i uniemożliwiając choremu normalne funkcjonowanie. Chory uzależniony od alkoholu, który zdecydowany jest na podjęcie terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu, wyraża zgodę na pobyt oraz bierze czynny udział w terapii grupowej, psychoterapii indywidualnej oraz zajęciach wspomagających. Nie wymagamy skierowania od lekarza.

Niektórzy podejmują samodzielną walkę z nałogiem, niestety takie próby często pozostają bezskuteczne, a dodatkowo mogą pogłębiać problem. Alkoholizm jest chorobą wymagającą specjalistycznej terapii odwykowej i wsparcia szeregu specjalistów.

Zachowania charakteryzujące chorobę alkoholową Zwiększenie tolerancji Ilość przyjmowanego alkoholu musi być zwielokrotniana, by wywołać pożądany przez chorego efekt, zmusza to chorego do wypijania coraz większych ilości.
Głód alkoholowy Silny prymus picia, towarzyszy mu lęk, którego nie można zneutralizować bez sięgnięcia po używkę. Uczucie subiektywne, zbliżone do zwykłego głodu.
Utrata kontroli Chory nie ma możliwości samodzielnie zrezygnować z nałogu, wymaga leczenia. Utracił kontrolę nad podejmowanymi decyzjami.
Zespół abstynencyjny Zespół odstawienny, to nieprzyjemne objawy towarzyszące odstawieniu używki, chory pije również po to by nie musieć ich przeżywać.
Picie mimo złego stanu zdrowia Osoby nadużywające alkoholu z czasem zyskują świadomość o degeneracyjnym wpływie substancji na organizm oraz inne aspekty życia. Mimo złego samopoczucia, powstających przez alkohol konfliktów chory nie może powstrzymać się od picia.
Picie jako cel życiowy Uzależniony bez alkoholu nie może normalnie funkcjonować. Dla zapewnienia sobie wewnętrznego poczucia spokoju podporządkowuje życie względem przymusu spożycia alkoholu.

Placówka znajduje się w  Jordanowie Śląskim. Na prośbę osoby potrzebującej pomocy oferujemy także transport z całego kraju oraz miast m.in.: