Jak wygląda leczenie alkoholizmu?

Ośrodek leczenia alkoholizmu Ślężańskie Centrum Terapii zajmuje się prowadzeniem stacjonarnych oraz w przypadku terapii pogłębionej w formie ambulatoryjnej zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu etylowego. Pacjent w naszej placówce skorzystać może z holistycznego wsparcia doświadczonej w leczeniu alkoholizmu kadry psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek oraz instruktorów terapii uzależnień.

Leczenie choroby alkoholowej w ośrodku leczenia uzależnień obejmuje terapię grupową oraz indywidualną.

Terapia grupowa jest fundamentem pracy z pacjentem uzależnionym. Terapia indywidualna jako narzędzie do przepracowania osobistych problemów pacjenta. Po ukończeniu terapii podstawowej, stacjonarnej, wspomagająco w utrzymaniu abstynencji od alkoholu terapia pogłębiona.

Terapia i leczenie alkoholizmu w Ślężańskim Centrum Terapii – oferta ośrodka odwykowego

Chory uzależniony od alkoholu, który zdecydowany jest na podjęcie terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu, wyraża zgodę na pobyt oraz bierze czynny udział w terapii grupowej, psychoterapii indywidualnej oraz zajęciach wspomagających. Nie wymagamy skierowania od lekarza.

Alkoholizm wpływa nie tylko na samego alkoholika, ale również na całe otoczenie. Niektórzy podejmują samodzielną walkę z nałogiem, niestety takie próby często pozostają bezskuteczne. Jest to choroba wymagającą specjalistycznej terapii odwykowej. Pacjent powinien znajdować się pod opieką wykwalifikowanego personelu, zwłaszcza podczas detoksu, niezbędne jest podanie odpowiednich płynów oraz leków uspokajających, przeciwdrgawkowych, przeciw lękowych, przeciwwymiotnych, by złagodzić skutki odstawienia takie jak:

 • Niepokój
 • Drżenie
 • Skurcze
 • Wymioty
 • Zaburzenia świadomości
 • Bezsenność
 • Biegunka
 • Omamy
 • Drażliwość
 • Lęki

Czego można się spodziewać podczas pobytu w ośrodku?

Leczenie podstawowe w ośrodku leczenia alkoholizmu to stacjonarna terapia trwająca minimum 28 dni. W trakcie terapii alkoholowej pacjent objęty jest holistycznym programem, polegającym na intensywnej terapii psychologicznej, ma zapewnione pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w komfortowym pokoju, oraz dostęp do strefy wellness. Program terapeutyczny pozwala zarówno na pracę nad sobą i swoim uzależnieniem oraz odpowiednie wyciszenie organizmu i przygotowanie na walkę z alkoholizmem po wyjściu ze stacjonarnej terapii.

Celem terapii alkoholowej jest:

 • Uświadomienie alkoholika, że życie bez substancji odurzającej jest możliwe
 • Zyskanie odpowiednich umiejętności i narzędzi do utrzymania abstynencji
 • Przepracowanie z psychologiem kwestii wywołujących przymus picia alkoholu etylowego
 • Zatrzymanie skutków zdrowotnych wywołanych nadużywaniem alkoholu
 • Zminimalizowanie szkód społecznych wywołanych piciem
 • Zredukowanie i naprawa krzywd spowodowanych alkoholizmem w rodzinie (terapia DDA- dorosłe dzieci alkoholików, syndrom DDA, terapia osób współuzależnionych)
 • Zyskanie wiedzy oraz narzędzi w utrzymaniu abstynencji
 • Wsparcie zyskane od grupy uczestniczącej w terapii
 • Wyeliminowane szans na powrót o picia

Pacjenci podczas pobytu w zakresie leczenia alkoholizmu mają do dyspozycji konsultacje psychiatryczne.

Główne symptomy wskazujące na chorobę alkoholową

Zachowania charakteryzujące chorobę alkoholową

Zwiększenie tolerancjiIlość przyjmowanego alkoholu musi być zwielokrotniana, by wywołać pożądany przez chorego efekt, zmusza to chorego do wypijania coraz większych ilości.
Głód alkoholowysilny prymus picia, towarzyszy mu lęk, którego nie można zneutralizować bez sięgnięcia po używkę. Uczucie subiektywne, zbliżone do zwykłego głodu.
Utrata kontrolichory nie ma możliwości samodzielnie zrezygnować z nałogu, wymaga leczenia. Utracił kontrolę nad podejmowanymi decyzjami.
Zespół abstynencyjnyZespół odstawienny, to nieprzyjemne objawy towarzyszące odstawieniu używki, chory pije również po to by nie musieć ich przeżywać.
Picie mimo złego stanu zdrowiaOsoby nadużywające alkoholu z czasem zyskują świadomość o degeneracyjnym wpływie substancji na organizm oraz inne aspekty życia. Mimo złego samopoczucia, powstających przez alkohol konfliktów chory nie może powstrzymać się od picia.
Picie jako cel życiowyUzależniony bez alkoholu nie może normalnie funkcjonować. Dla zapewnienia sobie wewnętrznego poczucia spokoju podporządkowuje życie względem przymusu spożycia alkoholu

Klasyfikacja alkoholizmu

Fazy alkoholizmu:

 • Faza pierwsza: prealkoholiczna – faza objawowa
 • Faza druga: ostrzegawcza
 • Faza czwarta: chroniczna
Faza wstępna
pre-alkoholowa
Trwać może do kilku lat od kilku miesięcy. Powoduje wzrost tolerancji na alkohol, następuje odkrycie możliwości regulowania emocji za pomocą alkoholu
Faza ostrzegawczaPojawiają się luki  pamięciowe – palimpsesty
Faza krytycznaKompletna utrata możliwości samodzielnego przerwania ciągu uzależnienia, utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu etylowego
Faza przewlekłaWystępują wielodniowe ciągi, nieprzerwane spożywanie napoju alkoholowego

Typy alkoholizmu:

ALFA- substancja psychoaktywna jako sposób na radzenie sobie z napięciem, stresem, złymi stanami  emocjonalnymi lub jako środek podnoszący odwagę.

GAMMA- forma chroniczna i progresywna. Postępuje do uzależnienia fizjologicznego z  uzależnienia psychologicznego. Ewoluuje często z typu alfa, samodzielne przerwanie picia jest praktycznie nie możliwe, wymaga leczenia alkoholizmu w ośrodku odwykowym. Przejawiają się elementy zniekształcenia osobowości, należy diagnozować je w trakcie terapii uzależnień.

BETA- w większej części kształtowany przez czynniki społeczne, środowiskowe, rodzinne, wiąże się z narastającymi problemami, w konsekwencji dając objawy somatyczne: niewydolność układu krwionośnego, marskość wątroby, schorzenia układu pokarmowego etc.

DELTA- kojarzony głównie z alkoholami niskoprocentowymi w sposób ciągły. U tych osób z powodu ciągłej intoksykacji utrzymuje si stały poziom bez objawów upojenia.

EPSYLON- jest to forma okresowej intoksykacji aż do stanu upojenia alkoholowego.

*Jedlinek

+48 601 723 780